Ikke fælles forældremyndighed igen grundet forældrenes konfliktniveau, TFA 2015/19 VLD

Ikke fælles forældremyndighed igen grundet forældrenes konfliktniveau, TFA 2015/19 VLD

Byrettens begrundelse:

Vestre Landsret ophævede ved dom af 17. november 2011 parternes fælles forældremyndighed over A og tillagde M forældremyndigheden alene. Vestre Landsret henviste til, at der var tungtvejende grunde til at ophæve den fælles forældremyndighed.

Retten finder efter en samlet vurdering af parternes forklaringer og det meget omfattende materiale, der er indhentet under sagen, herunder den børnesagkyndige undersøgelse, at der er bestemte holdepunkter for at antage, at parterne fortsat ikke kan samarbejde om A’s forhold til A’s bedste, og at det således på grund af parternes konfliktniveau ikke vil være til A’s bedste, at parterne igen får fælles forældremyndighed over hende.

Herefter, og da det efter en samlet vurdering efter rettens opfattelse vil være bedst for A, at det fortsat er M, der har forældremyndigheden over hende, gives der M medhold i sagen.

Landsrettens begrundelse:

Stadfæstelse med samme begrundelse.

Jeg undrer mig lidt over, at sagen ikke blev afvist af Statsforvaltningen, da der havde været ført sag for ikke så længe siden.

Derudover hæfter jeg mig ved, at F har gennemført sagen i landsretten uden advokat. Det kunne der godt ligge et signal i, selv om den tilgang til tolkning måske er præget af min egen profession som netop advokat.

Viggo Bækgaard

Skriv et svar