Fortsat fælles forældremyndighed over 4-årig D. Uenighed om omskæring ikke tillagt betydning, TFA 2015/37 ØLD

Fortsat fælles forældremyndighed over 4-årig D. Uenighed om omskæring ikke tillagt betydning, TFA 2015/37 ØLD

Byrettens begrundelse:

Retten skal træffe afgørelse ud fra, hvad der er bedst for barnet.

Parterne var gift, da S blev født. Der har siden deres samlivsophævelse og senere skilsmisse været samvær hver 2. uge. Siden august 2012 har samværet været praktiseret således, at F hentede S på [Fyn] fredag eftermiddag, og M har hentet S efter endt samvær søndag eftermiddag i København.

Parterne har forklaret, at de ikke har været uenige om, hvor S skal gå i institution.

F har forklaret, at han, siden S blev født, har ønsket ham omskåret, og han ikke ønsker at flytte tilbage til [Afrika].

Retten kan alene ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Efter parterne forklaringer i retten, finder retten ikke, at der er grund til at antage, at parterne ikke kan samarbejde om S’ forhold til hans bedste.

Retten har herved lagt særlig vægt på, at samværet har fungeret siden deres samlivsophævelse i 2010, og at de ikke har været uenige om valg af institution. Der er ingen konkrete holdepunkter for at antage, at F vil tage S til [Afrika], ligesom der ikke er konkrete grunde til at antage, at han vil lade S omskære.

Landsrettens begrundelse:

Efter parternes forklaringer er der ikke holdepunkter for at antage, at de ikke kan samarbejde om S’ forhold til hans bedste, jf. forældreansvarslovens § 11.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Skriv et svar