Der fastsættes ikke samvær med 11 årig D, Statsforvaltningen Sjælland 11. november 2010.

Der fastsættes ikke samvær med 11 årig D, Statsforvaltningen Sjælland 11. november 2010.

Det var tidligere bestemt, at der ikke skulle være samvær med større søster, som ikke ønskede samvær. F var psykisk syg. I begrundelsen anførtes bl.a.

Vi har lagt vægt på indholdet af udtalelse fra børnekonsulent ved psykiatrien i X-by, herunder, at D når samvær er aktuelt, udviser belastningsreaktioner.

Vi har særlig lagt vægt på, at D klart giver udtryk for, at han ikke ønsker kontakten.

Vi mener, at det vil være bedst for D, at han i en længere periode får ro, og at der derfor ikke fastsættes samvær.

Statsforvaltningen har bestemt ikke at afholde endnu en samtale med D, idet han efter det oplyste tydeligt har udvist stressymtomer i forbindelse med børnesamtale i en sådan grad, at det kan være skadeligt for hans videre udvikling.

Vi finder desuden, at sagen på det foreliggende grundlag er tilstrækkeligt oplyst.