Bopælssag afvist, da forholdene ikke har udviklet sig væsentligt, TFA 2014/211 VLK

Bopælssag afvist, da forholdene ikke har udviklet sig væsentligt, TFA 2014/211 VLK

Byrettens begrundelse:

I al væsentlighed er der ansøgt på ny om det samme ganske få måneder efter rettens kendelse på stort set samme grundlag som tidligere.

Det er derfor med rette, at statsforvaltningen har afvist M’s anmodning om ændring af bopælen.

Landsrettens begrundelse:

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor. Det bemærkes herved, at det også efter oplysningerne i kæreskriftet må lægges til grund, at forholdene ikke har ændret sig væsentligt.

Skriv et svar