Psykisk vold – en rapport fra VIVE 2018

Psykisk vold – en rapport fra VIVE 2018

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har i august 2018 udgivet en læsværdig rapport om psykisk vold.

Den kommer ugen efter, at mange med interesse for vores område har indleveret høringssvar om en ny familieretlig sagsbehandling, der tager tydeligt afsæt i netop vold og eksplicit psykisk vold.

Det fremgår af rapporten, at 4% af kvinderne har været udsat for psykisk vold, mens det kun er tilfældet for 1% af mændene.

Det fortæller altså, at der er 4 gange så mange kvinder, der udsættes for det ubehagelige fænomen.

Rapporten sætter også fokus på, at psykisk vold er lige så alvorligt for ofret som fysisk vold.

Jeg er rigtig glad for at læse rapportyen og blive bekræfte i det, som vi har råbt op om i årevis.

På vores område er megen forskning “bare” en bekræftelse af det, vi egentlig allesammen godt ved.

Ofte er det imidlertid svært at få taget påstande baseret på erfaring alvorligt, indtil der foreligger egentlige forskningsresultater, som bekræfter os.

Derfor tak til VIVE for  https://vive.dk/2018/08/psykisk-vold-er-den-mest-udbredte-form-for-partnervold/

Viggo Bækgaard

lagt op den 29. august 2018