Kommunal forældreegnethedsundersøgelse fremlagt under fogedsag. TFA 2003/211

Kommunal forældreegnethedsundersøgelse fremlagt under fogedsag. TFA 2003/211

kommentar:

Det fremgår af referatet, at parterne var enige om at afvente udfaldet af forældreegnethedsundersøgelsen.  Det forekommer på baggrund af referatet meget uklart, hvori den konflikt, som er en forudsætning for en retsafgørelse og et kæremål, egentlig har bestået.

Følgende anføres: “Det af rekvisita anførte kan ikke føre til et andet resultat”: Men det anføres ikke, hvad der således er anført.

Referatet af afgørelsen er med andre ord særdeles mangelfuld.

Viggo Bækgaard