Voldsomme forældrekonflikter og dårlig børnetrivsel i en tredjedel af Statsforvaltningens forældreansvarssager.

VOLDSOMME FORÆLDREKONFLIKTER OG DÅRLIG BØRNETRIVSEL I EN TREDJEDEL AF STATSFORVALTNINGENS FORÆLDREANSVARSSAGER

Der er netop offentliggjort en rigtig interessant undersøgelse af højkonflikte forældreansvarssager. Undersøgelsen er foretaget under VIVE af  ai Heide Ottosen, Karen Margrethe Dahl, Bente Boserup.

Jeg har ikke nået at læse det hele men tør alligevel godt anbefale alle at læse den. Personligt elsker jeg, når der dukker udtryk op, som jeg ikke tidligere har set. Det er ganske vist åbenbart brugt før: Men det indtil videre mest fantastisk – og rammende begreb kan man læse om på side 21:

“Intim-terrorisme (eller tvangsmæssig, kontrollerende vold) bliver beskrevet som et vedvarende mønster, hvori der anvendes trusler, magt, følelsesmæssige overgreb og andre tvingende midler til ensidigt at dominere den ene part og fremkalde frygt, underkastelse og føjelighed i forhold til den anden part.”

Nedenfor gengiver jeg udgivernes pressemeddelelse.  Du kan hente publikationen her..

Viggo Bækgaard

26.oktober 2017

Pressemeddelelsen fra udgiverne.

Hver tredje af de forældreansvarssager, der lander på Statsforvaltningens bord, er præget af komplekse problemer i familien og mistrivsel hos børnene. Det viser en ny undersøgelse, der indkredser, hvad der kendetegner de mest konfliktfyldte sa-ger i det familieretlige system. Undersøgelsen påpeger også, at sagerne underti-den forværres af et mangelfuldt samarbejde mellem Statsforvaltningen og det kommunale system.

Mor og far beskylder gensidigt hinanden for at være dårlige forældre. Den ene eller begge forældre mangler indfølingsevne og drager ikke omsorg for barnet. Der er psykisk sygdom, misbrug eller vold i familien. Forældrene har kun kendt hinanden kort tid, inden de fik et barn og kan ikke samarbejde om at tage vare på det. Barnet har fysiske eller psykiske udfordringer, som forældrene er helt uenige om tilgangen til.

Det er nogle af de elementer, der kan være til stede i de meget konfliktfyldte forældreansvarssager, der behandles i Statsforvaltningen. En ny undersøgelse fra VIVE viser, at disse sager udgør ca. 30 pct. af alle de forældreansvarssager, der hvert år oprettes i det familieretlige system. De mest alvorlige 10 pct. er sager, hvor der forekommer fysisk el-ler psykisk vold, hvor næsten ingen forældre kan håndtere samarbejdet, og hvor mange børn er i alvorlig mistrivsel.

Langtrukne sager har store omkostninger

Formålet med undersøgelsen er at indkredse, hvad der kendetegner de komplekse sa-ger, så de kan identificeres og behandles rigtigt fra starten og ikke får lov at versere hos myndighederne i årevis.

I undersøgelsen analyseres 23 sådanne langtrukne sager. I påfaldende mange af familierne har børnene særlige behov, og ofte har sagsforløbet haft store omkostninger for både børn og forældre.

Analysen viser dog også, at sagerne ikke kun er svære på grund af forhold i familierne. Det er også en væsentlig faktor, at Statsforvaltningen og det kommunale system ofte ikke formår at koordinere og dele viden om de tilbud og tiltag, de giver familierne.