Veje mod et liv uden vold. En dugfrisk rapport september 2020

Veje mod et liv uden vold. En dugfrisk rapport september 2020

Jeg blev i går gjort opmærksom på en helt ny rapport med ovennævnte titel. Jeg blev opfordret til at dele den. Min reaktion var, at jeg lige selv ville læse den for at sikre, at den i lødighed ligger inden for vores område.

Det gør den. Undertitlen er ”erfaring fra kvinder og mænd”, som har været udsat for eller har udøvet vold mod en partner.” Den er udgivet af ”lev uden vold”. Der har været en meget bred følgegruppe bestående af folk fra Center for Voldsramte, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Dialog mod Vold, Krisecenter Odense, og Mandecentret.

Rapporten virker rigtig grundig. Det tiltaler mig, at det er lykkedes at finde interview personer af begge køn, som har været ramt af og udøvet partnervold.

Rapporten er på 180 sider. Så der er nogle timers læsning, hvis du vil have det hele med. Rapporten henvender sig til en bred målgruppe. Fra side 4 citerer jeg:

” Rapporten henvender sig bredt til beslutningstagere, praktikere og vidensaktører.

Undersøgelsen giver viden om blandt andet udfordringer i forhold til at erkende behovet for hjælp som voldsudsat eller voldsudøver og indeholder konkrete anbefalinger til, hvordan vi som samfund kan blive bedre til at hjælpe tidligere, end hvad der ofte er praksis i dag. ”

Se eventuelt resumeet, der starter på side 10.

Du kan finde rapporten her:

Veje mod et liv uden vold.

Jeg blev i går gjort opmærksom på en helt ny rapport med ovennævnte titel. Jeg blev opfordret til at dele den. Min reaktion var, at jeg lige selv ville læse den for at sikre, at den i lødighed ligger inden for vores område.

Det gør den. Undertitlen er ”erfaring fra kvinder og mænd”, som har været udsat for eller har udøvet vold mod en partner.” Den er udgivet af ”lev uden vold”. Der har været en meget bred følgegruppe bestående af folk fra Center for Voldsramte, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Dialog mod Vold, Krisecenter Odense, og Mandecentret.

Rapporten virker rigtig grundig. Det tiltaler mig, at det er lykkedes at finde interview personer af begge køn, som har været ramt af og udøvet partnervold.

Rapporten er på 180 sider. Så der er nogle timers læsning, hvis du vil have det hele med. Rapporten henvender sig til en bred målgruppe. Fra side 4 citerer jeg:

” Rapporten henvender sig bredt til beslutningstagere, praktikere og vidensaktører.

Undersøgelsen giver viden om blandt andet udfordringer i forhold til at erkende behovet for hjælp som voldsudsat eller voldsudøver og indeholder konkrete anbefalinger til, hvordan vi som samfund kan blive bedre til at hjælpe tidligere, end hvad der ofte er praksis i dag. ”

Se eventuelt resumeet, der starter på side 10.

Du kan finde rapporten her:

https://levudenvold.dk/wp-content/uploads/2020/10/luv-veje-mod-et-liv-uden-vold-2020.06-web-201009-1.pdf

Viggo Bækgaard

16. oktober 2020