Skilsmissebørn får kortere uddannelse.

Skilsmissebørn får kortere uddannelse.

Morgenavisen Jyllands-Posten har tirsdag den 1. juli 2014 en  tankevækkende historie med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik.

Tallene viser, at 12% af de børn, hvis forældre stadig boede sammen, da de blev 18 år, har 9. eller 10. klasse som den højeste afsluttede uddannelse.

For de børn, hvis forældre var flyttet fra hinanden, inden børnene blev 18 år, er det 23%, som ender som ufaglærte. Det er næsten dobbelt så mange.

Tallene er skræmmende og tankevækkende.

Avisen har udtalelser fra flere, som giver bud på årsagen. SFI arbejder i øjeblikket på en undersøgelse, som offentliggøres senere på året.

Et af buddene går på, at skilsmisseforældrene har langt mindre tid til børnene, herunder til lektiehjælp. Det påpeges også, at det i nogle familier kun er den ene forælder, som går op i børnenes skolegang og forberedelse.

Der er givetvis mange forklaringer, som det vil være spændende at få dyrket nærmere på.

Forældrene skal i al fald gøre sig klart, at skilsmissen påvirker børnene. Det stressende liv, som børnene udsættes for med de mange skift og den påtvungne uro og ustabillitet, har efter min erfaring stor negativ betydning for børnene.

Viggo Bækgaard
formand og talsmand for Landsforeningen Børn og Samvær
advokat (H), mediator
1. juli 2014

 

Skriv et svar