Samvær ophævet efter børns udtalelser om fars vold, TFA 2010/396 Familiestyrelsen

Samvær ophævet efter børns udtalelser om fars vold, TFA 2010/396 Familiestyrelsen

Børnene var 10 og 6 år. Der var en ikke gennemført en børnesagkyndig undersøgelse men en samtale i statsforvaltningen med en børnesagkyndig.