Information fra Domstolsstyrelsen.

Information fra Domstolsstyrelsen.

Den 1. april 2019 blev dørene til det nye familieretlige system i Danmark åbnet. Systemet består af Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) og familieretten (Danmarks Domstole). Målet med det nye familieretlige system er at sætte barnet i centrum, og at familierne kommer til at opleve et gennemskueligt og sammenhængende forløb.

I forbindelse med åbningen har Danmarks Domstole udarbejdet en række informationsmaterialer. Da I og jeres medlemmer, brugere, klienter, medarbejdere eller frivillige kan få brug for at orientere sig om det nye system, sender jeg her link til materialerne.

I finder materialerne her: http://www.domstol.dk/SAADANGOERDU/FAMILIE/Pages/Familie.aspx

Pjece, video, plakater m.m.

Via ovenstående link vil I bl.a. kunne finde en pjece og en tre-minutters tegnet film til forældrene, som viser de mulige forløb ved familieretten. Plakater bl.a. med oversigt over forløbet fra Familieretshuset til familieretten. Samt selvfølgelig en masse uddybende information på hjemmesiden.

I er velkomne til at videresende eller på anden måde bruge indholdet i denne mail til dem, det er relevant for. Det er også muligt at få tilsendt trykte foldere (A5) og plakater (70×100). Send gerne en mail til kommunikation@domstolsstyrelsen.dk med oplysning om, hvor mange eksemplarer, du/I ønsker.