Hjemvisning til byretten, der havde glemt at tage stilling til forældremyndighedsspørgsmål, TFA 2022/159 VLD

Hjemvisning til byretten, der havde glemt at tage stilling til forældremyndighedsspørgsmål, TFA 2022/159 VLD

Byrettens begrundelse:

Familieretten lægger til grund, at enhver afgørelse vedrørende et barn, herunder om samvær med dets forældre, skal være til barnets bedste.

Samvær i juledagene er for mange familier et puslespil, der skal gå op. Med de forklaringer og begrundelser, parterne er fremkommet med, synes ulempen ved ikke at have B i de lige år at være mindst for sagsøgte.

Efter familierettens samlede vurdering af barnets forhold, skal B have julesamvær med F i de lige år fra den 24. december kl. 14.00 til den 26. december kl. 14.00 og M i de ulige år på samme måde. De år, hvor der ikke er samvær i juledagene, er der samvær fra den 28. december kl. 14.00 til den 1. januar kl. 14.00.

Familieretten henviser til forældreansvarslovens § 19 og § 21.

Hvis samværet ikke gennemføres, er der automatisk erstatningssamvær i overensstemmelse med bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. § 9.

Thi kendes for ret

B, født den … 2017, skal have samvær med parterne således:

Med F i de lige år fra den 24. december kl. 14.30 til den 26. december kl. 14.30 og med M i de ulige år på samme måde. De år, hvor der ikke er samvær i juledagene, er der samvær fra den 28. december kl. 14.30 til den 1. januar kl. 14.30.

Tidspunkter for afhentning og aflevering er fastsat med hensyntagen til, at dagene er fridage.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part eller til statskassen.

Landsrettens begrundelse:

Det beror på en fejl, at familieretten ikke har taget stilling til spørgsmålet om forældremyndighed. På denne baggrund hjemviser landsretten sagen til fortsat behandling i familieretten vedrørende spørgsmålet om forældremyndighed. Familierettens dom vedrørende spørgsmålet om samvær ophæves ikke.

Henset til sagens karakter og udfald skal ingen af parterne betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part.