Generalforsamling torsdag den 28. april kl. 19.00

Generalforsamling torsdag den 28. april kl. 19.00.

Dette er bare et forvarsel om tidspunkt for generalforsamlingen.

Formel indkaldelse med dagsorden sendes senest 14 dage før.

Hilsen

Bestyrelsen

v/Viggo Bækgaard

formand