Generalforsamling torsdag den 28. april 2022 kl. 19.00.

Generalforsamling torsdag den 28. april 2022 kl. 19.00.

Der afholdes generalforsamling torsdag den 22. april 2022 kl. 19 på adressen Banestrøget 1, 1. 2630 Taastrup (hos ETOS advokater).

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

3) forslag til vedtægtsændringer. Link til forslag.

4) Eventuelle yderligere forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding pr. mail til post@boernogsamvaer.dk

Rødovre, den  11, april 2022

Viggo Bækgaard

Formand og talsmand