Generalforsamling lørdag den 27. april 2019 kl. 17.00.

Generalforsamling lørdag den 27. april 2019 kl. 17.00.

Der afholdes generalforsamling lørdag den 27. april 2019 kl. 17.00 på adressen Vamdrupvej 10 E, 2610 Rødovre (formandens privatadresse).

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding pr. mail til post@boernogsamvaer.dk

Rødovre, den  1. marts 2019

Viggo Bækgaard

Formand og talsmand