Generalforsamling 2020 UDSAT p.g.a. Corona

Generalforsamling 2020 UDSAT p.g.a. Cornoa-situationen.

Der indkaldes senere med varsel i h. t. vedtægterne:

Den oprindelige indkaldelse lød sådan:

Ordinær generalforsamling i Landsforeningen Børn og Samvær afholdes

lørdag den 18. april 2020 kl. 13.00 på adressen Banestrøget 1, 2630 Høje Taastrup

ETOS advokaters kontor

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

4.1. – Vedtægtsændringer

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Der sendes indkaldelse ud pr. mail senere

Du må gerne melde dig på forhånd som deltager pr. mail post@boernogsamvaer.dk

På bestyrelsens vegne den 28. februar 2015

Viggo Bækgaard

Formand og talsmand

P.s. Forslag til vedtægtsændring vedrører alene indkaldelse til generalforsamling. Det foreslås, at genralforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel, og at det sker på hjemmesiden og ligeledes bekendtgøres på foreningens Facebookside.