Fra FFs lukkede FB-gruppe mod et af vore bestyrelsesmedlemmer

Fra FFs lukkede FB-gruppe mod et af vore bestyrelsesmedlemmer

En os venlig stemt kilde har lækket dette indlæg hentet på Foreningen Fars lukkede gruppe.

fb-ff-navn-udsvaertet

Jeg har streget navnet på forfatteren ud.

Det er rigtigt, at Kirsten har været bisidder for pågældendes barns mor.

Det er også rigtigt, at Kirsten er bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Børn og Samvær.

Det er rigtigt, at Kirsten på det pågældende møde i Statsforvaltningen fortalte, at der samme aften skulle være et foredrag hos Forum advokater om forældremyndighed og samvær. Kirsten har fortalt mig, at mødet i Statsforvaltningen i virkeligheden udviklede sig positivt med en tilsyneladende hæderlig dialog mellem parterne. “Skribentens” ex skulle til foredrag hos Forum advokater bagefter mødet, og Kirsten anbefalede foredraget.

Jeg kan her fortælle, at det pågældende foredrag, der er gratis, holdes med jævne mellemrum. Det er bygget op sådan, at Ruth Juhl, Center for Kontakt & Dialog indleder med at fortælle om børns reaktioner på et familiebrud og de muligheder, der er for gennem dialog og mægling at finde ikke retlige løsninger på konflikterne. Hun fortæller også om forskellige prototyper af børn. Derefter fortæller jeg om forældremyndighed og samvær i en hovedsagelig juridisk iklædning men selvfølgelig præget af de helt generelle holdninger, som jeg også har til de konflikter, som skilsmissebørn involveres i. Det er faktisk nogle rigtig gode foredrag, som FF ikke bryder sig om. Se om den klageivrige forenings reaktion på et af mine foredrag her..

Til gengæld er det selvfølgelig lodret løgn, at Kirsten skulle have “fabrikeret falske breve og udtalelser”. Den venlige sjæl, der sendte mig screenshot for “Støttegruppe for Foreningen Far” mente, at det direkte er injurier rettet mod Kirsten. Til det vil jeg sige, at det da bestemt er injurierende, og at pågældende i en eventuel retssag ville skulle bevise sin påstand.

Min holdning til injuriesager har jeg gjort rede for tidligere her på hjemmesiden. Se for eksempel denne artikel med flere links. Det er spild af kræfter og konkret er det helt ude i hampen at spilde kræfter på noget som helst af det, som Foreningen Far og dens støtter står for. Deres adfærd, sprogbrug med meget mere taler sit eget helt entydige sprog om niveauet.

Landsforeningen Børn og Samvær står for alt andet end det, som FF repræsenterer. Vi ser verden fra “barnets stol” og har overhovedet ingen mening om “far og mor” i den sammenhæng. Vi rådgiver både fædre og mødre. Jeg repræsenterer på min advokatstol stort set lige så mange fædre som mødre.

Vi efterspørger i konfliktsager, at alle bekymringer og påstande efterprøves grundigt og seriøst. Vi mener, at mange sager ville blive styrket oplyst af øget brug af forældreevneundersøgelser.

Alle former for falske dokumenter er afskyelige.

Når alt dette er sagt, tænker jeg, at det er tragikomisk at se indlæg af denne type fra FF-støtter. Men det er egentlig slet ikke overraskende.

På en måde bliver jeg lidt småstolt over at blive “overskidt” fra det hjørne.

Viggo Bækgaard

formand og talsmand for Landsforeningen Børn og Samvær.