Bliv medlem

Du melder dig ind ved at registrere dig som ny bruger på bruger-profilsiden. Vi vil så modtage en mail om din tilmelding. Du vil få fuld adgang til hjemmesiden, så snart din  indbetaling af årskontingentet på kr. 230 er noteret. 

For at spare omkostninger har foreningen fået oprettet en sag i formandens advokatfirma, hvortil indbetaling kan ske. Det er : reg.nr. 9090  kontonr. 4009983. Det er vigtigt, at du skriver j.nr. 10285 og skriver “kont” (for kontingent). 

Du kan også betale med mobile pay til 40831920.

(Fordi den professionelle version af mobile-shop er blevet dyr at bruge i forhold til vores omsætning, er det formandens mobil, beløbet indgår på.)

Husk, at du ved indbetaling skal bruge indbetaling med lang besked, hvor du skriver navnet, så vi kan se sammenhængen til din brugerprofil. Ellers kan vi ikke åbne for dig. Da vi desværre ikke endnu kan bruge andre indbetalingsformer, vil der kunne gå op til et par dage, før der bliver åbnet.

Har du spørgsmål til fremgangsmåden, kan du kontakte os på mailadressen post@boernogsamvaer.dk.