Om artikler

Nogle artikler er kodede. Dem skal man være logget ind i princippet som medlem for at læse i sin helhed.

Artikler, der ikke er kodede, står nedenfor alene med deres titel. Klikker du på titlen, kan du umiddelbart læse hele artiklen.

Det er hovedsageligt de mere politisk betonede artikler, som er frit tilgængelige. Vi har besluttet at kode en del materiale i ønsket om at få flere betalende medlemmer.

Vi synes godt, at vi kan være vore artikler m.v. bekendt og ved, at indholdet er med til at styrke dig.

Ved at betale det relativt beskedne kontingent, er du også med til at sikre, at foreningen fortsat kan eksistere og yde en indsats på børneområdet.

 

Skriv et svar