Sag hjemvist fra Familieretten til Familieretshuset som fejlscreenet, Københavns Byret 8. juli 2021, utrykt

Sag hjemvist fra Familieretten til Familieretshuset som fejlscreenet, Københavns Byret 8. juli 2021, utrykt Trods utallige års erfaring er dette den første sag, hvor den eneste vinder var mig som advokat. Alle andre, herunder barnet, tabte. Sagens baggrund og parternes påstande Familieretshuset har den 4. januar 2021 truffet afgørelse om samvær. F har den 8. … Læs resten af Sag hjemvist fra Familieretten til Familieretshuset som fejlscreenet, Københavns Byret 8. juli 2021, utrykt