M havde ikke misligholdt samværsresolution vedr. 7-årig, som ikke ville udleveres til F, TFA 2016/108 ØLK

M havde ikke misligholdt samværsresolution vedr. 7-årig, som ikke ville udleveres til F, TFA 2016/108 ØLK

Byrettens begrundelse:

S har været påklædt og klar til afhentning de to gange, hvor F er kommet for at hente S. Efter M’s forklaring har hun talt med S op til samværene og forsøgt at gøre ham klar til samværet. Som sagen er oplyst, har hun ikke lagt hindringer i vejen for gennemførelsen af samværet.

Begge parter har forklaret, at S straks ved F’s ankomst sagde, at han ikke vil med på samvær. Begge parter har videre forklaret, at F ikke forsøgte, at tale med S for at få ham til at komme med på samvær, og at F i stedet sagde, at han ville tage politiet med næste gang, at han skulle hente S.

Under disse omstændigheder finder fogedretten ikke, at den manglende gennemførelse af samværet kan tillægges M’s opførelse, og der foreligger herefter ikke misligholdelse af samværsresolutionen. M’s påstand tages til følge.

Under hensyn til sagens karakter skal ingen af parterne betale omkostninger til hinanden.

Landsrettens begrundelse:

Landsretten finder ikke grundlag for at afvise kæremålet, som påstået af indkærede.

Landsretten lægger ligesom fogedretten til grund, at S har været gjort klar til afhentning, når F er kommet for at hente ham, og at M også har talt med S herom forinden. Herudover lægges det til grund, at F alene har spurgt S, om han ikke skulle med, men ikke herudover har forsøgt at få ham til at komme med på samvær.

Det tiltrædes på den baggrund, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at tillægge M ansvaret alene for den manglende gennemførelse af samværet.

Landsretten stadfæster derfor fogedrettens afgørelse.