Generalforsamling søndag den 22. april 2018 kl. 13.

Generalforsamling søndag den 22. april 2018 kl. 13.

Der afholdes generalforsamling søndag den 21. april 2018  kl. 13.00 på adressen Banestrøget 1, 1., 2630 Høje Taastrup (ETOS Advokaters kontor).

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding pr. mail til post@boernogsamvaer.dk

Høje Taastrup, den 28. februar 2018

Viggo Bækgaard

Formand og talsmand