Foreningen

Bliv medlem eller kontakt os.

Du kan kontakte foreningen og eventuelt melde dig ind via vores kontaktside. 

Hvis du bruger kontaktformularerne SKAL du skrive din mailadresse. Vi får godt nok beskeden men kan ikke kontakte dig, hvis du ikke skriver en mailadresse.

Kontingentet er kun 230 kr. om året. Har du lyst til at blive aktiv i foreningen for eksempel som frivillig telefonrådgiver, kan du også henvende dig via kontaktsiden.

Om foreningen.

Landsforeningen Børn og Samvær er en græsrodsforening. Vi har fokus på børn, der ikke bor permanent sammen med begge deres forældre.

Foreningen er stiftet i januar 2000. Vores grundholdning er, at alt omkring børnene skal afgøres efter,  hvad der er bedst for barnet, og at verden ses fra barnets perspektiv. Forældre elsker deres børn. Børn elsker deres forældre. Begge veje er det næsten betingelsesløs kærlighed.

Børn er kun børn i få år. Rigtig mange børn oplever brud i familien. Sådan et brud påvirker dem for resten af deres liv.

Børn har behov for at være børn på deres egne præmisser. Ikke på forældrenes!

Vores opfattelse er, ar børn har behov for begge forældre. Vi mener ikke, at det nødvendigvis betyder, at de skal deles ligesom bestik og møbler i en minutretfærdig ligedeling set fra de voksnes perspektiv. Kvaliteten af kontakten til forældrene er vigtigere end kvantiteten.

Forældre, der fører krig mod hinanden, er dybest set med til at påvirke deres børn negativt. Forældrenes kamp kan blive en skade på barnet for livet.

Derfor er det vigtigt, at forældre opfører sig ordentligt over for hinanden. Børn skal se, at forældre godt kan samarbejde, selv om de ikke længere bor sammen.

Sandheden er imidlertid desværre også, at disse idealer ikke i alle familier kan stå for en spejlprøve.

Der er familier, hvor samarbejdet er svært. Årsagerne er mangfoldige. Blandt de mere almindelige er alkoholmisbrug, psykisk og fysisk vold enten over for børnene eller over for den anden forælder, personlighedsforstyrrelser i et bredt spektrum fra svage psykopatiske tendenser til alvorlige psykiske lidelser. Seksuel misbrug af børn er forhåbentlig mere sjældne, end det til tider fremstilles i pressen. Men det eksisterer.

Mange forskellige forhold kan gøre det svært både at være barn og forælder.

Landsforeningen Børn og Samvær ser to hovedopgaver for en lille forening som vores.

Den ene er at påvirke meningsdannelsen i retning af, at der hele tiden skal være ægte fokus på barnets bedste. Vi siger, at verden skal betragtes fra barnets stol. Vi er optaget af politisk at påvirke samfundet, så der gives så mange redskaber for brudte familier som muligt til at gøre livet lettere for børnene. Det kan være forbedre tilbud især til krisehåndtering (parterapi, konfliktmægling og lignende). Mange kan ikke blive enige om forældremyndighed, bopæl og samvær.

Mange er derfor nødt til at få afgjort deres sag. Fokus bør for dem er, at de bekymringer bliver taget alvorligt, som den enkelte forælder oplever. Alle sager bør undersøges grundigt, så myndighederne har så godt et grundlag som overhovedet muligt at træffe afgørelse på.

Vi har en ambition om at medvirke til at skabe debat om generelle spørgsmål, der påvirker børn, som ikke bor sammen med begge deres forældre. 

Derfor opfordrer vi dig til at deltage i debatten på vores facebookside. 

Du kan også stille korte generelle spørgsmål til os på mail eller gennem beskeder på Facebook. Spørgsmål vil blive besvaret kort. 

Vi kan ikke gå ind i konkret “sagsbehandling” men guider gerne generelt. 

På denne hjemmeside er der en række artikler om forældremyndighed og samvær. Det er både holdningsartikler og til tider meget lange artikler om enkelte emner. Desuden lægges rigtig mange domme og afgørelser ud på siden. Jeg ved godt, at informationssamfundet kan virke som et overinformationssamfund. Men verden omkring forældremyndighed og samvær er lige præcis lige så broget og uforudsigeligt, som domme og artikler beskriver.

Alt bør handle om dit konkrete barns konkrete situation. På trods af megen kritik af systemet, mener vi faktisk, at vi deler den ambition med den enkelte sagsbehandler eller dommer, som skal træffe afgørelse i sagen. At det til tider kan virke mislykket, skyldes ofte manglende ressourcer.

I et samfund som vores falder mange elendigheder tilbage på politikere og penge.

Det er vores ambition at få udvidet denne hjemmeside, så der vil være et område, som kun medlemmerne har adgang til.

Viggo Bækgaard, december 2020

formand for Landsforeningen Børn og samvær