Forældremyndigheden over 13-årig P overført fra M til F, Retten på Frederiksberg den 8. august 2014

Forældremyndigheden over 13-årig P overført fra M til F, Retten på Frederiksberg den 8. august 2014

Problemstilling:

Parterne har ført retssag om P stort set uafbrudt i 7 år. Denne sag er således den 5. som er påbegyndt i 2007 og senere. Forud har der været uafbrudt konflikt stort set fra Malous fødsel.

I de korte perioder, hvor der ikke har verseret retssag, er konflikterne foregået i Statsforvaltningen.

Nogle af sagerne er sluttede derved, at F har hævet dem lige inden hovedforhandlingen.

M havde forældremyndighed i henhold til dom fra juli 2007 var frifundet ved dom fra september 2008 om forældremyndigheden.

M og P har været under uafbrudt pres fra F.

P har gennem årene været meget vaklende i sin holdning til F, som hun har følt sig svigtet af periodevis. Hun har i forbindelse med denne byretssag haft en samtale med retten, hvor hun har givet udtryk for, at hun synes, at F skulle have forældremyndigheden men uden at udtrykke ønske om, at den hidtidige 8/6-ordning hos M skulle ændres.

Byrettens begrundelse:

I en årrække har konfliktniveauet mellem forældrene haft et sådant omfang, at der ikke er grund til at antage, at de vil være i stand til at samarbejde om P (forældremyndigheden).

Begge parter må antages at være egnede til at varetage forældremyndigheden.

Ved afgørelsen af, hvad der vil være bedst for P lægger retten vægt på, hvad P har forklaret under samtalen med den børnesagkyndige og dommeren.

Det må derfor anses for bedst for P, at forældremyndigheden overføres til F.

Man kan måske tolke Ps udsagn sådan, at hun har tænkt, at det pågældende udsagn vil give hende mest fred.

Sagen er anket.

Viggo Bækgaard

 

Skriv et svar