Er det OK, at børnenes mors morder får forældremyndigheden?

Er det OK, at børnenes mors morder får forældremyndigheden?

Så er der igen dukket en sag op i pressen, hvor man kan fundere over det vise i forældreansvarslovens principper.

Konkret har en far fået forældremyndigheden over børnene, efter at han har slået børnenes mor ihjel. Er det i orden?

Landsforeningen Børn og Samvær stiller sig kritisk over for resultatet, der krænker vores generelle retsbevidsthed.

Udgangspunktet i forældreansvarsloven er, at alle afgørelser skal træffes efter, hvad der er bedst for barnet. Hovedprincippet er, at hvis den ene forælder er død, skal den anden have forældremyndigheden.

Efter § 15, stk. 2 kan en anden få forældremyndigheden, hvis den efterlevende forælder har forvoldt den andens død. Men en anden får kun forældremyndigheden, hvis det af hensyn til barnet er af afgørende betydning at hensyn til barnet, at forældremyndigheden ikke forbliver hos den længstlevende.

Med det retlige udgangspunkt er der næppe så meget at sige til den konkrete afgørelse, som jeg i øvrigt kun kender fra pressen.

Men det krænker min retsbevidsthed, at børnene nu skal bo hos morderens familie og måske fratages kontakten til moderens familie i de mange år, som faren ud i fremtiden skal sidde i fængsel.

I mit børnepolitiske univers bør hovedreglen ændres.

Viggo Bækgaard

formand og talsmand for Landsforeningen Børn og Samvær.

Skriv et svar