Bopælen over D på 2 år tillagt M, Retten i Roskilde 19. august 2014, utrykt.

Bopælen over D på 2 år tillagt M, Retten i Roskilde 19. august 2014, utrykt.

Problemstilling: Forældrene flyttede fra hinanden, da D var 10 mdr., og D har siden boet hos M. Fs bekymringer gik på Ms psykiske forhold og Ms selvmordsudtalelser.

Byrettens begrundelse:

Retten finder ikke, at der er grundlag for at foretage en børnesagkyndig undersøgelse med de udtalelser, der foreligger i sagen fra kommunen.

Barnets perspektiv er belyst ud fra disse udtalelser.

Retten finder ikke noget grundlag for at antage, at D ikke trives i sine nuværende omgivelser, og derfor finder retten intet grundlag for at flytte bopælen, idet dette ikke kan antages at være til bedste for barnet, jfr. forældreansvarslovens § 4, jfr. § 17.

Ms påstand tages derfor til følge. (Fortsat bopæl hos M).

kommentar:

En ikke særlig overraskende afgørelse vedrørende et barn på næsten præcist 2 år, der har været hos M siden samlivsophævelsen for mere end et år siden.

Problemet i en sag som denne er, at Fs bekymringer var relativt konkrete men blev benægtet af M. Retten træffer afgørelse på grundlag alene af forklaringer og en udtalelse fra institution.

Mine mangeårige argumenter for grundig undersøgelse i disse sager kunne sagtens med god grund gentages. En børnesagkyndig undersøgelse ville formentlig have kunnet be- eller afkræfte bekymringerne.

Viggo Bækgaard

Skriv et svar