Bopælen over 7-årig D til M efter samlivsophævelse. M har købt hus lige ved siden af det hus, familien tidligere har boet i, Retten i Roskilde 10. februar 2015, utrykt

Bopælen over 7-årig D til M efter samlivsophævelse. M har købt hus lige ved siden af det hus, familien tidligere har boet i, Retten i Roskilde 10. februar 2015, utrykt

Problemstilling kort: Forældrene flyttet fra hinanden efter 9-årigt samliv. M har et særbarn på 12 år. Der er fælles forældremyndighed. Parternes fælles hus skal formentlig sælges. Der er ikke enighed om det, og F er flyttet ind i huset.

M har købt hus lidt længere nede af gaden.

Byrettens begrundelse:

Efter forklaringerne lægger retten til grund, at begge forældre har deltaget i pasningen, opdragelsen og omsorgen for D. Efter indholdet af den børnesagkyndiges referat af samtalen med D lægger retten imidlertid til grund, at D er tættest knyttet til sin moder. Moderen har efter samlivsophævelsen købt hus på samme villavej, hvor D har haft sin hidtidige opvækst.

Herefter finder retten, at det må anses for bedst for D, at han får bopæl hos sin moder, jf. forældreansvarsloven § 17, stk. 1 sammenholdt med § 4.

 

 

Skriv et svar