Bliv medlem

Du melder dig ind ved at registrere dig som ny bruger på bruger-profilsiden. Vi vil så modtage en mail om din tilmelding. Du vil få fuld adgang til hjemmesiden, så snart din  indbetaling af årskontingentet på kr. 230 er noteret på vores konto reg.nr. 1551 konto 16900109. Det letteste er at bruge bankoverførsel fra din egen netbank.

Du kan også betale med mobile pay til 40831920.

(Fordi den professionelle version af mobile-shop er blevet dyr at bruge i forhold til vores omsætning, er det formandens mobil, beløbet indgår på.)

Husk, at du ved indbetaling skal bruge indbetaling med lang besked, hvor du skriver navnet, så vi kan se sammenhængen til din brugerprofil. Ellers kan vi ikke åbne for dig. Da vi desværre ikke endnu kan bruge andre indbetalingsformer, vil der kunne gå op til et par dage, før der bliver åbnet.

Har du spørgsmål til fremgangsmåden, kan du kontakte os på mailadressen post@boernogsamvaer.dk.