10 årig P ikke udleveret til bopælsforælderen efter rpl. §536, stk. 6, TFA 2016/356 VLK

10 årig P ikke udleveret til bopælsforælderen efter rpl. §536, stk. 6, TFA 2016/356 VLK

Byrettens begrundelse:

Udgangspunktet for afgørelsen af sagen er, at B skal tilbagegives til sin mor, der har bopælen.

B har under børnesamtalen i fogedretten klart givet udtryk for, at hun ikke frivilligt vil tage hjem til sin mor. B har redegjort for baggrunden herfor – herunder om episoden den 22. marts 2016, hvor M angiveligt i forbindelse med en konflikt mellem de to skulle have trukket B i benene op ad en trappe, hvorved hun slog ryggen. B har den 23. marts 2016 været til vagtlægen, hvor der blev konstateret ømhed ved berøring af rygsøjlen samt rødme og hævelse ved bækkenniveau. B har under børnesamtalen endvidere forklaret, at der over en længere periode har været mange voldsomme konflikter hjemme hos mor, og at hun har fået nok.

Den børnesagkyndige psykolog har efter børnesamtalen med B vurderet, at B er et barn, der over en længere periode har forsøgt at gøre opmærksom på, at der er problemer i hjemmet, og at B er meget afklaret om sin situation, herunder at hun ikke vil hjem til sin mor. Det er den børnesagkyndiges vurdering, at det vil være et overgreb mod B at tvinge hende tilbage til sin mor imod hendes vilje, og at en beslutning herom vil kunne knække B’s personlighed og være alvorligt traumatiserende for hende.

Under hensyn hertil sammenholdt med det indtryk, som B gav under børnesamtalen, hvor hun fremtrådte moden og velovervejet, finder fogedretten, at der er en risiko for, at barnets sjælelige eller legemlige sundhed udsættes for alvorlig fare, hvis sagen fremmes. Fogedretten nægter derfor at fremme sagen, jf. retsplejelovens § 536, stk. 6.

Landsrettens begrundelse:

Stadfæstet med samme begrundelse.